Werkwijze

Aanmelden door jongeren

Jongeren kunnen zich  aanmelden via een e-mail waarna ik contact met opneem om een afspraak te maken. Tijdens dit eerste gesprek maken we kennis met elkaar. We onderzoeken of mijn manier van werken past bij jouw vraag. Op die manier ontdekken we of het tussen ons ‘klikt’, dat wil zeggen of het jou prettig lijkt  om met mij te gaan werken.

Vanaf 16 jaar kun je zonder toestemming van je ouders je aanmelden voor therapie.

Vanaf zestien jaar mag je  zelf beslissingen nemen over jouw therapie. Ouders krijgen geen informatie over de therapie  tenzij je daar toestemming voor geeft. Als je het op prijs stelt, om jouw ouders bij de therapie te betrekken is dat vanzelfsprekend mogelijk en vaak zinvol.

Aanmelden door ouders/verzorgers

Ouders kunnen hun kind  aanmelden via e-mail waarna ik contact met u opneem om een afspraak te maken voor een eerste kennismaking en intake.

Eerste oudergesprek: kennismaking en intake
Voor het eerste oudergesprek stuur ik u een vragenlijst toe die ik gebruik om me voor te bereiden op het oudergesprek. Alle informatie die u met mij deelt is vanzelfsprekend vertrouwelijk.

Sessies Kindertherapie
Na het eerste oudergesprek volgen de kindersessies, ik verken samen met uw kind zijn of haar denk- en leefwereld. Ik onderzoek wat de klacht en wens van uw kind is en met welke middelen hij of zij het probleem wil oplossen.

Oudergesprek
Na gemiddeld vijf sessies vindt er een tweede oudergesprek plaats. Hierin bespreken we de ervaringen, de veranderingen die u in deze periode bij uw kind heeft bemerkt. Wat ik heb onderzocht samen met uw kind: waar hij of zij zelf last van heeft en wat er nodig is om het op te lossen. We bespreken hoe u  als ouders voor uw kind een hulpbron kan zijn.

Voortgang evaluatiegesprek
Om de 3 tot 6 sessies volgt er steeds een vervolgoudergesprek. Tijdens deze tussenliggende oudergesprekken wordt steeds gekeken of de therapie nog verder dient te gaan. In afstemming met het kind en u zal besloten worden wanneer de therapie tot een eind gekomen is.

Nazorg

Het is altijd mogelijk om na de afsluiting van de therapie weer een beroep op mij te doen.

Lees meer over contact