Kindergericht, kortdurend en fijn

Kindgerichte therapie: kortdurend en fijn!

Therapie leuk?
Je zou dat niet direct denken als uw kind een probleem of een klacht heeft, maar mijn ervaring is dat kinderen die bij mij komen, graag komen. Er zijn verschillende redenen die maken dat kinderen het fijn vinden om te komen.

Opluchting!
Eindelijk mag de klacht  er helemaal zijn, want bij Anita is het de plek om het te onderzoeken en op te lossen. Op het tempo en de manier die bij uw kind passen.

Ontlading!
Alle gevoelens zijn er en mogen er zijn, er is ruimte voor uw kind zich te uiten zoals hij of zij dat wilt  en er is iemand die er naar luistert, meevoelt en uw kind begrijpt.

Hoop!
Er komt een einde aan deze nare last, uw kind gaat op vindt tocht naar een oplossing en weer geluk en plezier ervaren.

Kracht!
Uw  kind wordt gezien in zijn geheel (je bent niet alleen je klacht maar je hebt heel veel andere kanten!) en erkend in de  sterke kanten waar jouw kind zijn kracht en plezier uit kan halen. De gewenste doelen worden direct ervaren en gevoeld, en het kind raakt gemotiveerd om daar naar te handelen!

Respect!
”Jij bent wie jij bent, gelijkwaardig aan elk mens”. De boodschap is aan uw kind: jij bent het waard om weer gelukkig en blij te zijn!  Als therapeut werk ik vraag gestuurd, de wens van het  kind is leidend. En procesgericht: van klacht naar kracht en geluk. Het kind  weet het, kan het en doet het!

Spelen!
Soms hoeft er helemaal niet veel gepraat te worden, het kind kiest een spel of activiteit precies wat bij hem of haar op dat moment past, het  kind  ”vertelt” in het spel over zijn of haar klacht of  zijn of haar wens. In dit  proces stimuleer ik het beeldend vermogen en zelfhelend vermogen dat in elk kind aanwezig is.

Lees meer over voor wie

Lees meer over integratieve therapie