Missie en visie

Je hebt alle kracht in je om te bereiken wat je wilt en om op te groeien wie je bent

Zoals elk in plantenzaadje alles aanwezig is om tot een mooie bloem uit te groeien, zo is in elk kind alles aanwezig om op te groeien tot wie hij in de kern al is. Gelukkige kinderen zijn kinderen die het vertrouwen en de vrijheid hebben om op hun eigen wijze te leven, dat ze mogen zijn wie ze zijn.

Een kind ontdekt door bemoediging en erkenning zijn eigen krachten en ontwikkelt daardoor zelfstandigheid en onafhankelijkheid.

Volwassenen kunnen een gids zijn door voor te leven hoe je met zelfvertrouwen en met keuzevrijheid zelfstandig kan denken en met respect voor ieders eigenheid kan samenleven.

Mijn doel in de therapie is dat kinderen en hun ouders die bij mij komen, hun autonomie ontwikkelen èn verbinding met elkaar behouden.
Mijn vertrouwen en hoop voor de toekomst is dat steeds meer kinderen en hun ouders weten hoe ze hun geluk kunnen vinden, dit voorleven en doorgeven aan anderen: dat hun persoonlijke vrijheid, hun liefde voor zichzelf en voor elkaar een inspiratie is voor anderen. Missie: gelukkige kinderen in een gelukkige samenleving!

DE RECHTEN VAN HET KIND

De rechten van het kind zijn het uitgangspunt van de Integratieve Kindertherapie 

Alle kinderrechten staan in het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag voor de Rechten van het Kind door de Verenigde Naties goedgekeurd. In dit verdrag staan 54 artikelen waarin afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn opgeschreven.

Het verdrag gaat eigenlijk over alles waar  een kind  mee te maken kan krijgen, vanaf de geboorte tot aan zijn achttiende verjaardag. Rechten van kinderen gelden namelijk voor alle kinderen in de landen die het eens zijn met het verdrag. En dus ook voor kinderen en jongeren in Nederland. Nederland heeft de rechten van het kind ook beschreven in eigen wetten en regels.

Het is belangrijk dat kinderen weten wat hun rechten zijn.

Kinderen leren dat als je rechten hebt, dat  je ook plichten hebt. Bijvoorbeeld: je hebt het recht om je eigen mening te geven. Maar je hebt de plicht om dan niet iemand anders uit te schelden. Want door iemand anders uit te schelden, schend je zijn of haar recht om gerespecteerd te worden. Je hebt het recht om naar school te gaan, maar je bent ook verplicht om naar school te gaan!

Lees meer over de rechten van het kind op de website:

Lees meer over kindertherapie