Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming – privacyverklaring 

Zorgverleners zijn onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebonden aan zowel de regels over het medisch beroepsgeheim als aan de regels van de AVG. In de behandelovereenkomst, die ik met de ouders en/of jongere afsluit, staat in de bijgesloten privacyverklaring precies beschreven hoe ik ervoor zorg dat uw persoonlijke en medische gegevens worden beschermd.

Lees meer over klachtenprocedure

Lees meer over vergoedingen & registraties