Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

De praktijk is aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG (www.scag.nl/clientfolder). Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl). Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103268R  en val ik onder hun Tuchtrecht (zie http://www.tcz.nu).

Lees meer over privacyverklaring