Voor wie

Als Kinder- en Jongerentherapeut  begeleid ik kinderen en jongeren bij emotionele problemen, lichamelijke en psychosomatische klachten, ontwikkelingsproblemen, aangeleerde probleemgewoonten en gedragsproblemen

De ernst van de klachten en uitingsvorm kunnen heel verschillend van aard zijn. Soms is het probleem nog niet zo groot, mijn ervaring is dat het probleem dan sneller is opgelost en is het opgeloste probleem geen belemmering is in een volgende ontwikkelingsfase.

Het doel van de therapie is dat het kind en de jongere autonomie, zelfvertrouwen en zelfcoachingsvaardigheden ontwikkelt, zichzelf kan aansturen en zichzelf steunt bij het oplossen van problemen die op zijn levensweg komen.

Integratieve Kinder- en Jongerentherapie kan helpen bij:
Emotionele problemen: zoals angsten, emotieregulatieproblemen, onzekerheid, faalangst, trauma en rouw.
Omgaan met een onverwerkt verleden, zoals door traumatische ervaring, overlijden van geliefd persoon of dier, gevolgen van een echtscheiding.

Lichamelijke en psychosomatische klachten: lichamelijke klachten waarbij een medische oorzaak is uitgesloten, zoals buikpijn, hoofdpijn en hyperventilatie.

Gedragsproblemen: zoals vaak boos zijn, vaak ruzie maken, liegen, perfectionisme, concentratiegebrek, geen contact willen of juist overmatig om aandacht vragen, pesten of gepest worden, onderpresteren of overpresteren.

Ontwikkelingsfaseproblemen: zoals problemen met slapen, eten, zindelijkheid, hechting.

Problemen binnen het systeem van gezin of school, zoals scheiding, omgaan met samengesteld gezin, omgang met broer(s)/zus(sen), pesten of gepest worden, vriendschappen aangaan of vasthouden.

Het omgaan met bijzondere eigenschappen: zoals hoog sensitiviteit, hoog)begaafdheid.

Contra-indicaties voor kortdurende kindertherapie: ernstige depressie, psychose, psychopathie, narcisme.

Lees meer over integratieve therapie