Integratieve Therapie

Integratief wil zeggen geïntegreerd,  ik kijk als therapeut naar het kind in zijn  geheel:  met zijn karakter, al zijn unieke eigenschappen en de omgeving waarin hij zich bevindt.

Geïntegreerd zijn ook de verschillende therapeutische modellen. Deze zijn samengevoegd vanuit diverse stromingen en visies in de psychotherapiewereld en worden overstijgend ingezet.

Dat houdt in dat de spelmiddelen, speelmogelijkheden en therapeutische vormen speciaal worden afgestemd op het kind. Zo sluit de therapie aan bij het kind en niet andersom. Ieder kind krijgt een eigen behandeling op maat. Niet de behandelmethode staat centraal, maar het kind staat centraal.

Als integratief kindertherapeut kijk ik  vanuit 6 verschillende invalshoeken naar het kind:

  • Psychodynamische methode: onverwerkt verleden, oude nare ervaring.
  • Stressmethode: draagkracht vergroten of draaglast verkleinen.
  • Gedragstherapie: aan- en afleren van gedrag, sociale vaardigheden,
  • Somatische methode:  wat vertelt het lichaam, waar is de klacht voelbaar.
  • Gezinstherapeutische methode: communicatie binnen het gezin.
  • Spirituele methode: wie is hij of zij echt? en welke mogelijkheden heb je?

Het uitgangspunt is dat het kind op bewust en onbewust niveau veel signalen uitzendt over het probleem en de mogelijke oplossing. 

Om uw kind als therapeut goed te kunnen helpen is inzicht in zijn of haar probleem nodig. Samen met het kind onderzoek ik zoveel mogelijk aspecten rondom de klacht.

Soms willen en kunnen kinderen/jongeren heel direct over hun probleem praten. Wij kunnen hierbij werkvormen (creatieve uitingsvormen, psycho-educatie, coachingsspelen, lichaamswerk, mindfulnessoefeningen etc.) kiezen die hen kunnen helpen om inzicht te verkrijgen en oplossingen te vinden. Ik zet verschillende therapeutische technieken in om uw kind te activeren in zijn proces en zijn doel te behalen. Link: info voor jongeren

Voor sommige kinderen is praten over hun probleem moeilijk omdat ze niet zulke praters zijn of omdat ze nog te jong zijn om er woorden aan te geven. Het probleem kan tot uiting komen tijdens het  spel van het kind en de oplossing kan ook op speelse, verbeeldende wijze gevonden worden. Via verbeelding (met knuffels, poppen, verkleedkleren, verhalen) is er toegang tot de binnenwereld van het kind en dit is de plaats waar het kind kan veranderen, de therapeutische interventies kunnen een verandering (grip, genezing en groei) teweeg brengen in de binnenwereld van het kind. Link: info voor kinderen

Ieder kind is uniek en heeft recht op een behandeling die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is gericht. 

Er wordt binnen de therapie gewerkt aan het symptoom (vaak de reactie op het probleem) én het onderliggend probleem van uw kind. Ook kijk ik naar de samenhang tussen het kind, de klacht, de omgeving en de mogelijkheden van het kind en zijn omgeving. Ieder kind krijgt een eigen behandeling op maat, dat betekent ook dat er op het tempo van het kind wordt afgestemd.  In de therapie wordt eerst de klacht afgebakend. We boren de al aanwezige hulpbronnen aan en versterken die, alles wat het kind al heel goed kan wordt het kind zich bewust.  Het kind voelt zich sterker voelt en zelfbewuster. Vanuit een sterkere basis krijgt het kind grip en kan zijn probleem aanpakken en zich verder ontwikkelen.

Ontwikkelingsfasen in een kinderleven volgen elkaar snel op. Belemmeringen hierin kunnen op den duur en in volwassenheid tot problemen leiden. 

Vroegtijdige hulp kan veel problemen voorkomen. U kunt hierbij ook aan “kleine” problemen denken. Een “klein” probleem hoeft door tijdige hulp niet groot te worden. Mijn ervaring is dat als je op tijd hulp kan bieden aan een kind het probleem sneller is opgelost. Daarnaast is de winst dat het kind meer zelfvertrouwen heeft en zelfcoachingsvaardigheden kan toepassen:  een kind kan zichzelf aansturen en zichzelf steunen bij het oplossen van problemen die op zijn levensweg komen.

Het is belangrijk voor de ouders en voor het kind, dat de ouders betrokken zijn bij de kindertherapie en zich inzetten in het belang van de kindertherapie.

Ouders worden door mij begeleid en betrokken in de therapie. Ik help u om uw kind bij te staan, uw kind meer te begrijpen, uw eigen kracht en geluk in het ouderschap te ervaren en steeds meer verbondenheid en geluk met elkaar ervaren. Daarnaast wordt indien nodig ook de leerkracht, broertjes en/of zusjes of andere belangrijke personen in het leven van uw kind bij de therapie betrokken. Tijdens de oudergesprekken wordt rekening gehouden met de privacy van uw kind.

Lees meer over missie en visie